Výroba zariadení
RÜBIG Výroba zariadení
RÜBIG Spojené štáty čínsky
RÜBIG Spojené štáty americké
Zariadenia pre plazmovú nitridáciu - MICROPULS® Everest
DLC povlakovacie zariadenie - MICROPULS® Diamond Xtended
Povlakovacie zariadenie - MICROPULS® Procoat
Plazme Generátora
Zariadenie na nitridovanie v plyne - GASCON K2
Podpora RÜBIG
Kaliareň
RÜBIG Kaliareň
RÜBIG Slovensko
Plazmová nitridácia - PLASNIT®
Tvrdé povlaky - PLASTIT®
Vákuové kalenie - R.VAC+®
Cementácia - R.CARB+®
Plynová nitridácia - R.NIT+®
Žíhanie
Automobilový priemysel
Hliník
RÜBIG ALUMINIUM
Zápustková kováčňa
RÜBIG Zápustková kováčňa
Výkovky
Zaklápacie poistky
Hnacia- a ťažná technika
Voľnočasové produkty
Technika obrábania rezaním
Služby
2D/3D dáta
Kompetenčné centrum
Výskum a vývoj

Vývoj

RÜBIG Technológia

Novovzniknutá spoločnosť „RÜBIG Technologie“, skrátene RTG, sa primárne zameriava na vývoj a testovanie nových technológií; najmä na zariadenia a procesy v oblasti povrchovej úpravy, tepelného spracovania a výrobnej techniky. Cieľom spoločnosti RÜBIG je poskytnúť svojim zákazníkom nielen riešenia na zvýšenie únavovej pevnosti, ale v strednodobom horizonte aj nové riešenia ochrany proti opotrebeniu a korózii. RTG sa sústredí aj na oblasti, ktoré nájdu uplatnenie v budúcnosti, ako sú povrchové technológie pre vysoko výkonnú elektroniku, výroba vodíka, uskladnenie a konverzia elektrickej energie alebo liečivé vlastnosti.


Oblasti použitia týchto technológií sú také rozmanité ako samotní zákazníci. Osobitná pozornosť sa venuje laserovej technológii na vytváranie funkčných povrchov a PVD (fyzikálnemu nanášaniu z pár). Spoločnosť RÜBIG využíva tieto špeciálne procesy v sériovej výrobe ako aj pri plnení jedinečných prianí zákazníkov. Ďalšími témami, ktorými sa spoločnosť RTG plánuje zaoberať v budúcnosti, sú vývoj v oblasti elektrolýzy a palivových článkov na výrobu ekologického „zeleného“ vodíka, ako aj povrchová úprava vrstvou grafénu.


Spoločnosť RÜBIG Technologie, ako strategická vývojová súčasť skupiny RÜBIG, je hnacím motorom a katalyzátorom technologického náskoku a inovačnej sily spoločnosti. V súčastnosti však môžeme o skutočnom výskume hovoriť iba v rámci medzinárodne prepojeného výskumného prostredia. Aby bol výskum úspešný, je nevyhnutná spolupráca. Spoločnosť RÜBIG sa preto spolieha na úzku medzinárodnú spoluprácu s univerzitami, výskumnými inštitúciami a spoločnosťami.

Laserová technológia

Laserové spracovateľské centrum spoločnosti RÜBIG ponúka rôzne procesy obrábania kovov a zaručuje odolnosť nástrojov a foriem proti opotrebovaniu. Okrem laserového kalenia, laserového zvárania a zvárania na zákazku je s touto technológiou možné aj 3D laserové rezanie dynamickou reznou optikou.

Viac informácií k jednotlivým procesom nájdete tu.

PVD technológia

Počas povrstvenia metódou fyzikálneho nanášania z pár (PVD) sa atómy a zhluky atómov odstránia z primárne kovového povrchu vo vysokom vákuu (po anglicky splutter). Kovová para, ktorá pri tomto procese vzniká, kondenzuje a vzniká pevná kovová vrstva priamo na komponente, ktorý má potiahnuť. Systém aj hrúbku vrstvy možné definovať na základe konkrétnych požiadaviek zákazníka.

Viac informácií o tejto technológii nanášania tenkých vrstiev nájdete tu.

NitroPep

Tím oddaných výskumníkov z univerzity v Birminghame vyvinul inovatívne riešenie náteru, ktoré viaže antimikrobiálne látky na kovové a plastové povrchy. V spoločnosti RÜBIG sa používa proces povrchovej úpravy NitroPep pomocou našich systémov. Výhodou tohto náteru je deštrukcia patogénov fyzikálnym spôsobom a účinnosť proti antimikrobiálne odolným patogénom. Povrchy ako kľučky dverí alebo rukoväte na veľmi frekventovaných verejných miestach môžu byť bez baktérií a mikróbov vďaka úprave NitroPep. Ošetrený povrch priamo reaguje s bunkovou stenou baktérie a ničí ju, čím bráni ďalšiemu šíreniu. Postup je päťkrát účinnejší ako doterajšie technológie so striebrom alebo meďou.

Viac informácií o NitroPep nájdete tu.

Výroba vodíka a palivové články

V udržateľnom energetickom priemysle bude vodík hrať zásadnú úlohu v doprave a tiež pri uskladnení obnoviteľnej energie. Vlády po celom svete sa preto zameriavajú na vývoj efektívnych procesov technickej výroby vodíka a palivových článkov. V budúcnosti bude pravdepodobne najzmysluplnejšou možnosťou dodávka vodíka pomocou elektrickej energie z týchto zdrojov.


Spoločnosť RÜBIG prináša do tejto témy svojich 75 rokov skúseností v oblasti spracovania kovov. Odborné znalosti v oblasti povrchovej technológie zabezpečujú, že jednotlivé komponenty, ako napríklad kondenzátory, sú optimálne odolné proti opotrebovaniu. Spoločnosť RÜBIG vie tiež pozitívne ovplyvniť životnosť alebo účinnosť komponentov.

Plazmová elektrolytická oxidácia (PEO)

V tomto prípade hovoríme o ochrane proti opotrebeniu a o zušľachťovaní povrchu zliatin na báze hliníka, titánu a horčíka. Tento proces sa nazýva aj „anodická oxidácia s iskrovým výbojom“ (ANOF). Materiál, ktorý sa má potiahnuť, sa ponorí do elektrolytického kúpeľa a v ďalšom kroku sa zapáli atmosférickou plazmou. Tento proces lokálne topí povrch a prevádza ho na hustú vrstvu oxidu v dôsledku prítomnosti elementárneho kyslíka.


Vrstvy vzniknuté plazmovou elektrolytickou oxidáciou pozostávajú prevažne z dielektrických, oxidokeramických fáz, a preto sú z hľadiska tvrdosti a tepelného odporu lepšie ako organické vrstvy. Výsledkom je veľmi hrubá (nad 100 mikrometrov), odolná a dobre priľnavá vrstva. Okrem toho je tento proces hospodárnejší vďaka kratším časom procesu a zlepšeným vlastnostiam vrstvy. Ohľad na životné prostredie sa odráža aj v dobrej znášanlivosti použitých procesných médií.

Grafén

Pojmom grafén sa označuje špeciálna štruktúra uhlíka. Uhlík sa môže vyskytovať vo forme grafitu alebo diamantu. Pri pohľade na mriežku atómových kryštálov má grafit plástovité ploché vrstvy, ktoré sa o seba navzájom ľahko kĺžu. Grafit je preto dobrým mazivom. Ak sa však grafit vyskytuje iba v jednej vrstve atómov, nazýva sa grafén.


Grafén má veľmi dobré vlastnosti pokiaľ ide o pevnosť, opotrebenie a koróziu. Tenká vrstva s iba jednou alebo niekoľkými vrstvami atómov však čelí výzve v porovnaní s konvenčnými oceľovými povrchmi. V laboratóriu sa dajú tieto vrstvy vyrobiť jednoducho a vo väčšom rozsahu. RTG sa spolu so Šanghajskou univerzitou, technickou univerzitou TU Wien a výskumným centrom CEST zameriava na to, ako sa tieto vrstvy správajú na bežných povrchoch (cementovaných, nitridovaných alebo vákuovo kalených).

Kontaktná osoba

Christian Dipolt, RÜBIG

ppa. DI Dr. Christian Dipolt, MBA

Zvládanie RÜBIG Technologie

Kerstin Raßl, RÜBIG

Kerstin Raßl

Pomoc a vybavenie objednávok

Tim Dommert, RÜBIG

Dipl-Ing. (FH) Tim Dommert, IWE

Projektový manažér PVD

DI Ivan Grgic, B.Sc.

Odbyt & Business Development