Výroba zariadení
RÜBIG Výroba zariadení
RÜBIG Spojené štáty čínsky
RÜBIG Spojené štáty americké
Zariadenia pre plazmovú nitridáciu - MICROPULS® Everest
DLC povlakovacie zariadenie - MICROPULS® Diamond Xtended
Povlakovacie zariadenie - MICROPULS® Procoat
Plazme Generátora
Zariadenie na nitridovanie v plyne - GASCON K2
Podpora RÜBIG
Kaliareň
RÜBIG Kaliareň
RÜBIG Slovensko
Plazmová nitridácia - PLASNIT®
Tvrdé povlaky - PLASTIT®
Vákuové kalenie - R.VAC+®
Cementácia - R.CARB+®
Plynová nitridácia - R.NIT+®
Žíhanie
Automobilový priemysel
Hliník
RÜBIG ALUMINIUM
Zápustková kováčňa
RÜBIG Zápustková kováčňa
Výkovky
Zaklápacie poistky
Hnacia- a ťažná technika
Voľnočasové produkty
Technika obrábania rezaním
Služby
2D/3D dáta
Kompetenčné centrum
Výskum a vývoj

Medicínska technika

Medicínska technika

Medicínska technika zlučuje inžinierske vedy a špecializovanú oblasť medicíny a vytvára výnimočnú tému zamerania v odbore techniky. Cieľom je zlepšiť diagnostiku, ošetrovanie, liečbu, starostlivosť, rehabilitáciu a kvalitu života. Toto odvetvie sa vyznačuje predovšetkým úzkym prepojením výrobkov a služieb a vysokou úrovňou výskumných a vývojových činností. Rozsiahla národná a medzinárodná štandardizácia, ako aj rôzne reglementácie na štátnej úrovni predstavujú výzvy.

Spoločnosť RÜBIG je certifikovaná programom MDSAP v oblasti vákuového kalenia a disponuje rozsiahlymi znalosťami o špeciálnych oceliach ako napr. nehrdzavejúcich oceliach, 1.4028, 1.4034 a 1.4021. Špičkovo vybavené laboratórium a výskumný a vývojový tím so skúsenosťami v oblasti medicínskej techniky umožňujú efektívnu spoluprácu a vývojovú prácu so zákazníkmi. Výsledkami týchto vývojových činností sú špeciálne procesy a poťahovania.

Chirurgické nástroje

Skalpely, retraktory, rozťahovače rán a všetky ostatné chirurgické a operačné nástroje sú počas používania vystavené obzvlášť náročným podmienkam a súčasne musia spĺňať vysoké požiadavky na kvalitu z hľadiska hygieny a odolnosti. Najdôležitejšími prioritami sú odolnosť proti krvi a kyselinám a vynikajúca čistiteľnosť. To prináša vysokú odolnosť proti opotrebeniu a korózii a životnosť nástrojov a samozrejme primeranú biokompatibilitu povrchov. Široké portfólio procesov vákuového kalenia R.VAC+® ponúka správne tepelné spracovanie pre tieto náročné presné diely a garantuje maximálnu reprodukovateľnosť výsledkov. 

Stomatologické nástroje

Prípravné a zubné nástroje odolávajú obrovskému opotrebovaniu. To isté platí pre ich jednotlivé komponenty, ako sú uholníky a hlavy turbín, súčiastky stomatologických vrtákov, spojok alebo driekov FG. Presne ako chirurgické nástroje podliehajú prísnym hygienickým smerniciam a musia byť rezistentné proti krvi a kyselinám. Procesy vákuového kalenia R.VAC+® dodávajú jednotlivým komponentom potrebnú tvrdosť jadra, únavovú pevnosť a elementárnu odolnosť proti opotrebovaniu. V prípade, že komponenty, ktoré sa majú opracovať, vyžadujú ďalšie tepelné ošetrenie v krajnej vrstve, sa nitridujú interne (proces nitridovania plazmou PLASNIT® alebo plynom R.NIT+®). Týmto spôsobom sa naďalej zlepšujú vlastnosti opotrebovania povrchu. 

Nezávislosť a mobilita pre ľudí v každodennom živote

Vďaka lekárskemu a technologickému pokroku je do značnej miery už dnes možné vrátiť väčšiu nezávislosť, mobilitu a tým aj kvalitu života ľuďom so zdravotným postihnutím. Protézy, ortézy, dlahy alebo aj invalidné vozíky sa teraz môžu prispôsobiť individuálnym potrebám a každému osobnému prostrediu. Za účelom zaručenia tejto prispôsobivosti a orientácie na používateľa sa musí pri výrobe vybavenia dbať na správne tepelné spracovanie. Osi, hriadele, kĺby, úplne všetky jednotlivé komponenty by mali používateľovi koncového výrobku umožniť vykonávanie každodenných a voľnočasových aktivít s čo najmenšími obmedzeniami. V závislosti od konkrétneho jednotlivého komponentu a tiež od spôsobu záťaže ponúka spoločnosť RÜBIG široké spektrum procesov tepelného spracovania: vákuové kalenie (R.VAC+®), kalenie po cementovaní (R.CARB+®), nitridovanie plazmou (PLASNIT®) a plynom (R.NIT+®), ako aj najrôznejšie poťahovania povrchov. 

Portfólio služieb pre výrobcov OEM a dodávateľov v oblasti farmaceutického priemyslu

Výrobcovia OEM a dodávatelia v oblasti farmaceutického priemyslu sú konfrontovaní s výzvami inžinierskych vied, za účelom zefektívnenia výrobných krokov a okrem toho za účelom záruky vysokej úrovne kvality s minimálnymi nákladmi. Životnosť týchto vysoko presných strojov pre koncové použitie od váženia cez granuláciu až po osievanie alebo miešanie je dôležitým kritériom rozhodovania. Správne tepelné spracovanie rôznych súčiastok alebo montážnych skupín v rámci týchto strojov môže priniesť určujúcu konkurenčnú výhodu. Spoľahlivá ochrana proti opotrebovaniu a korózii, možnosť účinnej a čistej dezinfekcie alebo v ideálnom prípade nanášania biocídnych povrchov sú základné požiadavky každého výrobcu OEM. Vákuové kalenie (R.VAC+®), kalenie po cementovaní (R.CARB+®), nitridovanie plazmou (PLASNIT®) a plynom (R.NIT+®) alebo najrôznejšie procesy povrchovej úpravy podporujú našich partnerom na celom svete pri plnení týchto požiadaviek. 

Always on top of things – technológie povrchovej úpravy špecifické pre požiadavky

Vrstvy tvrdého materiálu ponúkajú maximálnu odolnosť proti opotrebeniu a korózii, ako aj perfektné klzné vlastnosti. Okrem toho sa im môžu priradiť farebné schémy špecifické pre zákazníka, ktoré koncovému používateľovi umožňujú promptnú a jasnú identifikáciu potiahnutých dielov.

Poťahovania PACVD (Plasma Assisted Chemical Vapor Desposition) sa nanášajú s podporou plazmy prostredníctvom fyzickej separácie. Vrstvy sú na báze uhlíka alebo titánu a ponúkajú sa aj v procese DUPLEX, t. j. vopred sú nitridované plazmou. Toto nitridovanie povrchov značne zlepšuje priľnavosť nanesenej vrstvy tvrdého materiálu.

DLC Xtended® (Diamond Like Carbon) je amorfná vrstva na báze uhlíka obsahujúca kremík a vodík. Ich vysoká chemická odolnosť zaručuje nielen najvyššiu úroveň ochrany proti korózii a opotrebeniu vo všetkých vrstvách tvrdého materiálu, ale aj predchádza prijímaniu cudzích látok na povrchu. Navyše zaujme perfektným pocitom na dotyk a vzhľadom s kovovo lesklými a čistými povrchmi. V kombinácii s procesom nitridovania plazmou PLASNIT® sa môže dosiahnuť povrchová tvrdosť až 1.500 HV.

Technológie náterov špecifické pre RÜBIG