Výroba zariadení
RÜBIG Výroba zariadení
RÜBIG Spojené štáty čínsky
RÜBIG Spojené štáty americké
Zariadenia pre plazmovú nitridáciu - MICROPULS® Everest
DLC povlakovacie zariadenie - MICROPULS® Diamond Xtended
Povlakovacie zariadenie - MICROPULS® Procoat
Plazme Generátora
Zariadenie na nitridovanie v plyne - GASCON K2
Podpora RÜBIG
Kaliareň
RÜBIG Kaliareň
RÜBIG Slovensko
Plazmová nitridácia - PLASNIT®
Tvrdé povlaky - PLASTIT®
Vákuové kalenie - R.VAC+®
Cementácia - R.CARB+®
Plynová nitridácia - R.NIT+®
Žíhanie
Automobilový priemysel
Hliník
RÜBIG ALUMINIUM
Zápustková kováčňa
RÜBIG Zápustková kováčňa
Výkovky
Zaklápacie poistky
Hnacia- a ťažná technika
Voľnočasové produkty
Technika obrábania rezaním
Služby
2D/3D dáta
Kompetenčné centrum
Výskum a vývoj

Skúšky v ťahu

Skúšky v ťahu

Skúšky v ťahu na okrúhlych vzorkách vyrobených z kovových materiálov pri izbovej teplote.

Máte otázky?

Aká je skutočne pevnosť materiálu vašich komponentov?

Najdôležitejšie vlastnosti používania a aplikácie komponentov a materiálov sa často hodnotia na základe ich mechanických vlastností. V prípade kovov je okrem skúšky tvrdosti najbežnejšou mechanicko-technologickou skúšobnou metódou skúška v ťahu.

Skúška v ťahu poskytuje veľmi dobrú a rozsiahlu charakteristiku správania materiálu pri jednoosom, kvázi-statickom zaťažení. Parametre pevnosti a rozťažnosti, ktoré sa určujú pri skúške v ťahu, sa používajú pri širokej škále výpočtov komponentov.

Aj keď je za určitých podmienok možné vyhodnotiť pevnosť v ťahu kovových materiálov na základe výsledkov skúšky tvrdosti, sú tieto prepočty iba odhadmi a čiastočne sú spojené s veľkými neistotami. Spoľahlivé a presné tvrdenia o pevnosti v ťahu sú možné iba na základe vykonania skúšky v ťahu. Okrem pevnosti v ťahu možno skúšku v ťahu použiť aj na stanovenie ďalších mechanických vlastností materiálu, ako sú medza klzu v ťahu, pretiahnutie pri pretrhnutí a zúženie prierezu pri pretrhnutí.

Skúška v ťahu v spoločnosti RÜBIG:

  • Výroba štandardizovaných kruhových vzoriek z komponentov alebo surovín; ďalšia možnosť: v súvislosti s vhodným tepelným spracovaním na nastavenie požadovaných/očakávaných vlastností materiálu
  • Statická skúška v ťahu pri izbovej teplote, riadená pretiahnutím alebo ťahom (metóda A alebo B), podľa EN ISO 6892-1, EN 2002-001, ASTM E8/E8M alebo ASTM A370
  • Skúšky v ťahu sú možné pri skúšobnej sile až 250 kN
  • Skúšky statickým tlakom alebo ohybom komponentov a vzoriek: na požiadanie