Industrial Furnaces
RUBIG Industrial Furnaces
RUBIG CN
RUBIG US
DLC Coating System - MICROPULS® Diamond Xtended
The Coating System - MICROPULS® Procoat
Plasma Nitriding System - MICROPULS® Everest
Plasma Generator
Gas Nitriding System - GASCON K2
RÜBIG Support
Heat Treatment
RUBIG Heat Treatment
RUBIG Slovakia
Plasma nitriding - PLASNIT®
Hard coating - PLASTIT®
Vacuum hardening - R.VAC+®
Case hardening - R.CARB+®
Gas nitriding - R.NIT+®
Annealing
Automotive
Aerospace
Aluminum
RUBIG ALUMINUM Treatments
Die Forge
RUBIG Die Forge
Forgings
Safety Linchpins
Drive and Conveyor Systems
Leisure products
Machining Technology
Services
2D/3D Data download
Competence Center
Research and Development
Material testing
Seminars and training courses
 

Plazmová nitridácia

Nitridovanie v plazme PLASNIT® predstavuje technologický vrchol metód nitridovania a oproti nitridovaniu v soľnom kúpeli a nitridovaniu v plyne má rozhodujúce výhody. Pretože nitridovanie v plazme sa realizuje spravidla pri nižších teplotách, tým predstavuje toto dané tepelné spracovanie najmenšie riziko spôsobujúce deformácie.

Vďaka veľkej variabilite parametrov procesu je možné pri nitridovaní v plazme splniť želania zákazníka a obmedzenia spôsobené príslušným spracovaním. Hĺbka nitridácie (NHT), tvrdosť povrchu (OFH) a hrúbka spojovacej vrstvy (VS) sa dajú dobre nastaviť pre široké spektrum ocelí.

 

Konštrukčné prvky a nástroje s povrchom nitridovaným v plazme vykazujú zlepšenú odolnosť proti opotrebeniu, majú lepšie trecie a klzné vlastnosti a vyššie hodnoty únavovej pevnosti.

 

Odkaz na video